Dziękujemy za zakup rejestratora marki Prido

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera dane techniczne, informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją przed użyciem produktu.

Karty pamięci obsługiwane przez kamerę Prido

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD, microSDHC, microSDXC o pojemności maksymalnej 256GB i klasie szybkości 10 lub wyższej. Jeżeli użyta karta nie będzie spełniała tych wymogów, to kamera może jej nie odczytać lub sprawiać problemy w trakcie zapisu. Karta pamięci nie jest dołączona do zestawu.

UWAGA: Urządzenia nagrywające materiał w pętli, w tym kamery samochodowe, znacząco obciążają karty pamięci, ponieważ wciąż zapisują i nadpisują zarejestrowane na nich materiały. Duża część popularnych kart pamięci, w tym kart dobrze znanych producentów, nie jest przystosowana do takich obciążeń. Oznacza to, że nawet w momencie, gdy karta pamięci spełnia warunki stawiane przez rejestrator jazdy (wymienione powyżej), to nadal może generować problemy, a w skrajnych przypadkach powodować zacinanie się kamery samochodowej, wyłączanie się kamery, uniemożliwiać jej włączenie itd. W związku z tym zalecamy, aby z kamerami samochodowymi Prido używać kart przystosowanych do nagrywania w pętli. Więcej na temat tego typu kart piszemy w artykule „Jaka karta do wideorejestratora” znajdującym się pod adresem:

https://prido.pl/jaka-karta-do-wideorejestratora/

Karty tego typu są przystosowane do zapisywania i nadpisywania dużej ilości danych, dzięki czemu ich żywotność i stabilność działania w kamerach samochodowych jest dużo większa, niż ma to miejsce w przypadku klasycznych kart.

Jako producent kamer samochodowych nie odpowiadamy za uszkodzenia oraz usterki kart pamięci spowodowane procesem zapisywania oraz nadpisywania materiału w pętli.

Instalacja karty pamięci i formatowanie karty

Kartę umieść w urządzeniu tak jak na rysunku 1.1. Trzymając za krawędzie wsuń ją do gniazda do momentu zatrzaśnięcia. W celu wyjęcia karty naciśnij górną krawędź aż zostanie odblokowana, a następnie wysuń ją z gniazda. W trakcie wkładania oraz wyjmowania karty pamięci urządzenie powinno być wyłączone. Wyjmowanie/wkładanie karty podczas działania urządzenia może doprowadzić do awarii urządzenia, awarii karty lub uszkodzenia znajdujących się na niej plików. Dla przedłużenia żywotności karty zalecamy jej regularne formatowanie (minimum raz na 2 tygodnie).

Prido i9 Instrukcja obsługi kamery samochodowej

Montaż rejestratora

Zamontuj magnetyczny uchwyt z przyssawką w urządzeniu.

Wybierz odpowiednie miejsce na przedniej szybie do umieszczenia przyssawki.

Ustaw rejestrator tak, abyś widział jak największą przestrzeń przed swoim samochodem. Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki, następnie poprowadź kabel zasilający według schematu przedstawionego na rysunku 1.2.

Upewnij się, że instalacja kabla nie zakłóci działania systemów bezpieczeństwa pojazdu. Urządzenie uruchomi się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania. Możesz je również włączyć/wyłączyć przy użyciu przycisku zasilania.

Istnieje możliwość rozszerzenia kamery Prido i9 o moduł kamery tylnej Prido T1. Przy podłączaniu modułu Prido T1 należy stosować się do instrukcji dołączonej do modułu.

Prido i9 Instrukcja obsługi kamery samochodowej

Opis urządzenia

 1. Gniazdo kart microSD
 2. Głośnik
 3. Obiektyw
 4. Przycisk zasilania
 5. Reset
 6. Diody LED
 7. Ekran dotykowy
 8. Gniazdo zasilania kamery
 9. Złącze kamery tylnej Prido T1 (brak w zestawie)
 10. Mocowanie uchwytu magnetycznego
 11. Mikrofon
 12. Gniazdo zasilania kamery i modułu GPS
Prido i9 Instrukcja obsługi kamery samochodowej
 1. Miejsce montażu karty microSD. Sposób montażu przedstawia rys. 1.1.
 2. Głośnik urządzenia odpowiada za generowanie wszystkich dźwięków.
 3. Zadbaj, aby szklana osłona obiektywu oraz szyba auta przed nim były czyste.
 4. Przytrzymaj przycisk 5 sekund, aby włączyć urządzenie lub 2 sekundy, aby je wyłączyć.
 5. Wciśnięcie przycisku reset awaryjnie wyłącza kamerę i zamyka system.
 6. Migająca czerwona dioda sygnalizuje nagrywanie, niebieska stan gotowości kamery.
 7. Ekran dotykowy służy do nawigacji po urządzeniu oraz do wyświetlania obrazu.
 8. Podłączenie ładowarki do tego gniazda zapewni zasilanie kamerze.
 9. Po zakupieniu modułu kamery tylnej Prido T1 złącze używane jest do jej podłączenia.
 10. Do mocowania, za pomocą złącza magnetycznego, montuje się uchwyt kamery.
 11. Mikrofon używany jest do rejestracji dźwięku oraz komend głosowych.
 12. Podłączenie ładowarki do tego gniazda zapewni zasilanie kamerze i modułowi GPS.

Znaczenie ikon (ekran główny)

GPS aktywny - Wyświetlenie się tej ikony oznacza, że moduł GPS znajdujący się w uchwycie urządzenia został podłączony i komunikacja z satelitą jest aktywna. GPS nieaktywny - Oznacza, że moduł GPS znajdujący się w uchwycie urządzenia został podłączony, ale urządzenie nie nawiązało jeszcze kontaktu z satelitą. ADAS aktywny - Oznacza, że aktywowano jedną lub więcej funkcji wspomagania kierowcy (Advanced Driver Assistance Systems). Wi-Fi aktywne - Oznacza, że moduł Wi-Fi działa i kamera jest gotowa do połączenia z aplikacją mobilną. Wi-Fi nieaktywne - Oznacza, że moduł Wi-Fi jest wyłączony. Timelapse (TP) - Oznacza, że aktywowany jest tryb parkingowy w formie nagrywania poklatkowego. Dokładny opis działania trybu na stronie 6. Wykrywanie ruchu (TP) - Oznacza, że aktywowany jest tryb parkingowy w formie wykrywania ruchu. Dokładny opis działania trybu na stronie 6. Tryb parkingowy (TP) - Oznacza, że aktywowany jest klasyczny tryb parkingowy. Dokładny opis działania trybu na stronie 6. Low bitrate (TP) - Oznacza, że aktywowany jest tryb parkingowy w formie low bitrate. Dokładny opis działania trybu na stronie 7. WDR aktywny - Funkcja WDR jest aktywna. Kamera używa algorytmów do tego, aby poprawić jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Mikrofon włączony - Mikrofon kamery jest włączony. Kamera rejestruje dźwięk. Mikrofon wyłączony - Mikrofon kamery wyłączony. Kamera nie rejestruje dźwięku. Pętla 1-minutowa - Kamera nagrywa wideo w pętli trwającej 1 min. Oznacza to, że po zapisaniu 1 minuty kamera zamyka plik i rozpoczyna nagrywanie kolejnego. Pętla 3-minutowa - Kamera nagrywa wideo w pętli trwającej 3 min. Oznacza to, że po zapisaniu 3 minut kamera zamyka plik i rozpoczyna nagrywanie kolejnego. Pętla 5-minutowa - Kamera nagrywa wideo w pętli trwającej 5 min. Oznacza to, że po zapisaniu 5 minut kamera zamyka plik i rozpoczyna nagrywanie kolejnego. Rozdzielczość nagrania - Informacja na temat parametrów nagrania. Górna część oznacza wybraną rozdzielczość, dolna część ilość klatek na sekundę (FPS). Migająca czerwona kropka - Widoczna w lewym-górnym rogu ekranu. Oznacza, że kamera nagrywa standardowe wideo (plik trafi do folderu z filmami). Migający znak ostrzegawczy - Widoczny w lewym-górnym rogu ekranu. Oznacza, że kamera nagrywa zabezpieczone wideo (plik trafi do folderu ze zdarzeniami). Ustawienia - Dotknięcie tej ikony przenosi do MENU urządzenia. Z jego poziomu można modyfikować ustawienia wideorejestratora. Kamera - Dotknięcie tej ikony przenosi do podglądu nagrań, zdarzeń oraz zdjęć zapisanych na karcie pamięci urządzenia. Aparat - Dotknięcie tej ikony wykonuje zdjęcie. Jeśli do kamery podłączony jest moduł kamery tylnej Prido T1, wówczas zapisane zostaną 2 zdjęcia (przód/tył). Mikrofon - Ikona widoczna, jeśli kamera rejestruje dźwięk. Jej dotknięcie spowoduje wyłączenie nagrywania dźwięku. Mikrofon z przekreślonym okręgiem - Ikona widoczna, jeśli kamera nie rejestruje dźwięku. Jej dotknięcie spowoduje włączenie nagrywania dźwięku. Zabezpieczenie nagrania - Dotknięcie ikony spowoduje zabezpieczenie nagrywanego pliku. Taki plik będzie chroniony przed nadpisaniem podczas zapisu w pętli.

Znaczenie ikon (MENU)

Prido i9 Instrukcja obsługi kamery samochodowej
 1. Aplikacja - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się ekran z kodem QR. Po jego zeskanowaniu telefon otworzy stronę z linkami, pod którymi można pobrać aplikację Prido (dostępna na systemy Android oraz iOS).
 2. Rozdzielczość - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista dostępnych rozdzielczości nagrywania. Dotknięcie konkretnej rozdzielczości oznacza jej wybór. Aktualnie wybrana rozdzielczość jest podświetlona na niebiesko oraz oznaczona ikoną białego kółka z niebieską kropką w środku (po prawej). Listę rozdzielczości można przewijać przesuwając palcem z góry na dół i na odwrót.
 3. Czas nagrań - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista umożliwiająca wybór czasu nagrania. Wybrana wartość określa, jakiej długości pliki będą zapisywane na karcie pamięci.
 4. WDR - WDR, czyli szeroki zakres dynamiki obrazu, to funkcja, która poprawia jakość nagrania w trudnych warunkach oświetleniowych. Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista umożliwiająca włączenie lub wyłączenie funkcji.
 5. Tryb parkingowy - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista umożliwiająca wybranie trybu, w jakim będzie nagrywać kamera. Dostępne są następujące tryby:
  • Nagrywanie poklatkowe (TP) - W tym trybie kamera przejdzie w tryb Timelapse, jeśli przez 5 minut nie wykryje żadnego wstrząsu ani ruchu przed obiektywem kamery. Jeśli do kamery podłączona jest kamera tylna Prido T1, to ruch przed jej obiektywem również uniemożliwi rejestratorowi przejście w tryb Timelapse. Po przejściu w tryb Timelapse kamera nagrywa 1 klatkę na sekundę. Dzięki temu kierowca ma pełen ogląd na to, co działo się wokół auta podczas jego nieobecności. Filmy nagranie w trybie Timelapse wyglądają tak, jak nagrania w “przyspieszonym tempie”. Jeśli podczas nagrywania w trybie Timelapse czujnik G-Sensor kamery wykryje wstrząs, wówczas kamera nagra zabezpieczone wideo w normalnym trybie, a następnie ponownie przejdzie do trybu Timelapse.
  • Wykrywanie ruchu (TP) - W tym trybie kamera przejdzie do trybu uśpienia, jeśli przez 5 minut nie wykryje żadnego ruchu przed obiektywem. Jeśli do kamery podłączona jest kamera tylna Prido T1, to ruch przed jej obiektywem również jest brany pod uwagę. Po przejściu w tryb gotowości kamera wybudzi się w momencie, kiedy wykryje ruch przed obiektywem. Po wybudzeniu zarejestruje 30-sekundowe wideo, które będzie chronione przed nadpisaniem. Jeśli w ciągu 30 sekund ruch przed kamerą ustanie, wówczas kamera ponownie przejdzie w tryb czuwania. Jeśli nie, kamera będzie nagrywać do momentu, aż przestanie rejestrować ruch.
  • Tryb parkingowy klasyczny - Jeśli czujnik G-Sensor kamery w ciągu 3 minut nie zarejestruje żadnych przeciążeń, wówczas kamera przejdzie w tryb czuwania. Z trybu czuwania może wybudzić ją jedynie przeciążenie wykryte przez G-Sensor. Po wykryciu przeciążenia kamera aktywuje się, nagra 30 sekund nagrania zabezpieczonego przed nadpisaniem, a następnie ponownie wejdzie w tryb czuwania.
  • Low bitrate (TP) - W tym trybie kamera nagrywa materiał wideo w trybie ciągłym. Filmy zapisywane są jednak z niższym bitrate, a to przekłada się na zmniejszenie rozmiaru zapisywanych plików i oszczędzanie miejsca na karcie pamięci. Filmy nagrywane w tym trybie mają gorszą jakość, niż w innych trybach.
  • Wyłączenie - Wybranie opcji Wył. oznacza wyłączenie trybów parkingowychi powrót do standardowego trybu nagrywania. W tym trybie kamera będzie nagrywać materiał w trybie ciągłym i nigdy nie przejdzie w tryb gotowości.
 6. G-Sensor - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista umożliwiająca wybór czułości G-Sensora. Bardziej czuły sensor potrzebuje mniejszego przeciążenia do tego, aby zabezpieczyć aktualnie nagrywane wideo przed nadpisaniem lub wybudzić kamerę z trybu gotowości. Istnieje również możliwość całkowitego wyłączenia G-Sensora (niezalecane).
Prido i9 Instrukcja obsługi kamery samochodowej
 1. Wygaszacz - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista, dzięki której można ustalić po jakim czasie od ostatniego dotknięcia ekran kamery zostanie wygaszony. Wybór opcji Wył. oznacza, że ekran zawsze będzie aktywny.
 2. Dźwięki klawiszy - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista umożliwiająca włączenie lub wyłączenie dźwięku towarzyszącego dotykaniu ekranu kamery.
 3. Mikrofon - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista umożliwiająca włączenie lub wyłączenie mikrofonu. Wyłączenie mikrofonu sprawi, że zapisywane filmy będą pozbawione ścieżki dźwiękowej. Wyłączenie mikrofonu nie wpływa na działanie funkcji komend głosowych (o ile funkcja jest aktywna).
 4. Język - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista umożliwiająca wybór języka. Listę można przewijać przesuwając palcem z góry na dół i na odwrót. Wyboru dokonuje się poprzez dotknięcie języka, w jakim ma działać urządzenie.
 5. Data i czas - Po dotknięciu ikony wyświetli się ekran, w obrębie którego istnieje możliwość ustawienia daty, godziny i strefy czasowej. Wybór odpowiednich wartości odbywa się przez dotykanie strzałek góra/dół znajdujących się przy odpowiednich polach. Po ustawieniu odpowiednich wartości, w celu zapisania zmian, należy dotknąć znaku OK znajdującego się w prawym-górnym rogu ekranu.
 6. Tablica rejestracyjna - Po dotknięciu ikony wyświetli się ekran, w obrębie którego istnieje możliwość wprowadzenia numerów rejestracyjnych pojazdu. Wybór odpowiednich wartości odbywa się przez dotykanie strzałek góra/dół znajdujących się przy odpowiednich polach. Po wprowadzeniu numeru, w celu zapisania zmian, należy dotknąć znaku OK znajdującego się w prawym-górnym rogu ekranu.
Prido i9 Instrukcja obsługi kamery samochodowej
 1. WiFi - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się ekran umożliwiający włączenie lub wyłączenie funkcji WiFi. Po włączeniu funkcji kamera zacznie generować sygnał WiFi, który pozwoli na uzyskanie połączenia pomiędzy rejestratorem oraz aplikacją mobilną Prido (dostępna za darmo na urządzenia z systemem Android oraz iOS). Hasło do WiFi potrzebne do połączenia z aplikacją to: 12345678
 2. GPS - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się ekran informujący o połączeniu z satelitami GPS. Jeśli GPS jest nieaktywny, wówczas wszystkie paski na ekranie będą koloru czarnego, a w lewym dolnym rogu pojawi się napis No GPS. Po połączeniu GPS pod paskami pojawią się liczby, a na nich niebieskie słupki oznaczające wielokanałową komunikację z satelitami (1 słupek = 1 kanał). Ekran GPS posiada jedynie charakter informacyjny. Sama funkcja GPS aktywuje się automatycznie po podłączeniu do urządzenia uchwytu z modułem GPS.
 3. Formatuj SD - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się ekran umożliwiający sformatowanie karty pamięci. UWAGA: dotknięcie OK usunie wszystkie dane na karcie pamięci (włącznie z filmami chronionymi przed nadpisaniem).
 4. Przypomnienie o SD - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się lista umożliwiająca aktywowanie funkcji przypomnienia o formacie SD. W zależności od wyboru przypomnienie wyświetli się co 15/30/60 dni. Sugerujemy wybór opcji 15 dni, ponieważ formatowanie karty raz na 2-3 tygodnie znacząco zwiększa jej żywotność. Przypomnienie pojawi się na ekranie kamery w formie alertu.
 5. Ustawienia fabryczne - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się ekran umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych. UWAGA: dotknięcie OK spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień zmodyfikowanych przez użytkownika kamery. Proces NIE usuwa danych z karty pamięci.
 6. Wersja - Po dotknięciu ikony na ekranie wyświetli się ekran informujący o wersji firmware kamery, nazwie WiFi kamery, haśle WiFi oraz numerze seryjnym kamery.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu

Nie stosowanie się do poniższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Urządzenia nie należy narażać na wykroczenie poza zakres temperatury od -20°C do +55°C oraz na nagłą zmianę temperatury.

W przypadku kondensacji wilgoci należy odczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie.

Należy unikać zbyt długiego wystawiania urządzenia na działanie promieni słonecznych.

Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, niepozostawiającej włókien tkaniny.

Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie ładowarki zawartej w opakowaniu urządzenia.

Ograniczona gwarancja

Czas obowiązywania gwarancji może różnić się w zależności od lokalizacji. Należy sprawdzić warunki gwarancji w punkcie sprzedaży.

Zgodnie z niniejszą gwarancją, zakupiony produkt marki Prido nie będzie posiadał żadnych wad produkcyjnych oraz materiałowych przez dwa lata od daty zakupu.

W okresie dwóch lat od daty zakupu Prido może zgodnie z własnym uznaniem dokonać wymiany wszelakiego typu komponentów urządzenia, które zepsują się w trakcie normalnego użytkowania.

Użytkownik urządzenia nie zostanie obciążony kosztami wymienionych podzespołów, kosztem ich wymiany i kosztem transportu urządzenia w celach naprawy.

Prido zaznacza, że niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:

 1. Uszkodzeń o charakterze kosmetycznym (drobne zadrapania, ubytki, wgniecenia, otarcia itp.).
 2. Uszkodzeń powstałych w wyniku podłączenia urządzenia do źródeł zasilania i przewodów, które nie zostały dostarczone przez Prido.
 3. Uszkodzeń dokonanych przez usługi serwisowe osób, które nie są autoryzowanymi serwisantami Prido.
 4. Uszkodzeń, które wynikają z nieautoryzowanych zmian/modyfikacji produktu Prido.
 5. Uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, czynnikami naturalnymi takimi jak powódź, pożar, piorun lub innymi czynnikami zewnętrznymi oraz zdarzeniami siły wyższej.

Prido zastrzega sobie również prawo do odmowy uznania gwarancji w momencie, gdy produkt był używany lub uzyskany w sposób, który narusza polskie prawo. Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Prido. Po kontakcie z działem użytkownik urządzenia uzyska wszelkie informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu reklamacji.

Z Działem Wsparcia Technicznego Prido można skontaktować się poprzez stronę internetową prido.pl lub wysyłając mail na adres serwis@prido.pl. W razie uznanej reklamacji produktu Prido zastrzega sobie prawo do naprawy uszkodzonego produktu, wymiany produktu na nowy lub zwrotu klientowi pełnej ceny zakupu urządzenia. Forma realizacji gwarancji zależy od decyzji Prido.

Jeżeli Prido dostarczy do rąk klienta naprawione urządzenie lub wymieni urządzenie na nowe, to bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z dniem dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do rąk klienta i będzie trwał aż do momentu zakończenia gwarancji wyznaczonego z dniem zakupu urządzenia. W innych wypadkach gwarancja urządzenia zostanie wydłużona o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z urządzenia z powodu jego wady objętej gwarancją.

Przed rozpoczęciem procedury gwarancyjnej prosimy o zapoznanie się z informacjami technicznymi i materiałami pomocniczymi znajdującymi się na stronie prido.pl.

Jeśli okaże się, że po tym procesie urządzenie nadal nie funkcjonuje poprawnie, należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Prido.

Prido zastrzega, że w momencie, gdy użytkownik rozpocznie proces reklamacyjny poza krajem zakupu urządzenia ponosi on wszelkie koszty związane z transportem urządzenia, jak również (o ile występują) koszty związane z regulacjami prawnymi pomiędzy krajem, w którym przebywa użytkownik, a Polską takie jak podatek VAT, cło importowe i eksportowe oraz wszelkie inne koszty związane z przesyłką urządzenia pomiędzy dwoma krajami.

W związku z różnymi normami i regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie poszczególnych krajów Prido zaznacza, że wysłanie nowego lub odesłanie naprawionego produktu do kraju innego, niż kraj zakupu urządzenia może być niemożliwe.

Wszelakiego typu usługi serwisowe związane z urządzeniami Prido może świadczyć wyłącznie Prido lub centra serwisowe autoryzowane przez Prido.

Ograniczenie odpowiedzialności wobec użytkowników komercyjnych oraz osób trzecich

Prido nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty specjalne, pośrednie, wynikowe, uboczne, utratę zysków, utratę danych, utratę sposobności niezależnie od tego, czy są one efektem niewłaściwego użytkowania urządzenia, wynikają z użycia lub niemożności użycia produktu lub jego wad.

Ograniczenie nie dotyczy rodzajów odpowiedzialności, których wykluczenie bądź ograniczenie jest niemożliwe z mocy prawa.

Prido nie gwarantuje, nie zapewnia oraz nie oświadcza, że w trakcie serwisu lub wymiany urządzenia nie ma ryzyka związanego z utratą danych i informacji zapisanych na urządzeniu. Przed wysłaniem urządzenia do Prido wyjmij z niego swoją kartę pamięci. Jeśli karta pamięci nie zostanie wyjęta, Prido nie odpowiada za dane zapisane na nośniku danych.

Prywatność

Wszelkie dane oraz informacje pozyskane w trakcie realizacji procesu gwarancyjnego będą przechowywane przez Prido w zgodzie z polityką prywatności Prido dostępną pod adresem: https://prido.pl/privacy/.

Instrukcja w formacie PDF

Instrukcja w formacie PDF do pobrania po kliknięciu w LINK.

GDZIE KUPIĆ