Po ostatniej zmianie Prawa o ruchu drogowym rząd przyjął kolejny projekt jego nowelizacji. Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021. Głównym celem nowelizacji jest wedle jej twórców (m.in. Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości) skuteczniejsza walka z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

Nowelizacja zakłada następujące zmiany:

Znaczne zwiększenie wysokości mandatów i grzywien

Prędkość: Przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy poruszmy się w terenie zabudowanym, czy nie będzie skutkowało mandatem o wysokości co najmniej 1500 zł. Jeśli kierowca popełni takie wykroczenie więcej niż raz na przestrzeni 2 lat, to za kolejne przewinienia zapłaci mandat w wysokości nie mniejszej, niż 3000 zł.

Zachowania wobec pieszych: Takie same stawki mandatów przewiduje się dla kierowców, którzy wykażą nieprawidłowe zachowanie względem pieszych. Za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, wymijanie pojazdów, które zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych itp. zachowania wysokość mandatu wyniesie co najmniej 1500 zł przy pierwszym wykroczeniu i co najmniej 3000 zł, jeśli takie samo wykroczenie popełnimy w okresie 2 lat od pierwszego przewinienia.

Prowadzenie po alkoholu: Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu będzie podlegało karze aresztu lub grzywny nie mniejszej, niż 2500 zł. Prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie wskazującym na spożycie alkoholu grozi aresztem lub karą grzywny nie niższą niż 1000 zł.

Przejazdy kolejowe: Za objeżdżanie, omijanie lub wymijanie zapór, półzapór i innych zabezpieczeń, które mają izolować kierowców od nadjeżdżającego pociągu grozić będzie mandat o wysokości nie mniejszej niż 2000 zł.

Prowadzenie bez prawa jazdy: Jazda bez prawa jazdy grozić będzie aresztem, ograniczeniem wolności lub karą grzywny nie mniejszą niż 1000 zł. Jeśli w ciągu 2 lat kierowca popełni takie samo wykroczenie, wówczas minimalna kwota mandatu wyniesie 2000 zł.

Uszkodzenie mienia lub ciała poszkodowanego: W wykroczeniach, których skutkiem jest uszkodzenie mienia lub ciała poszkodowanego lub rozstroju jego zdrowia, którego leczenie trwa nie więcej niż tydzień wysokość grzywny wyniesie co najmniej 1500 zł.

Nowelizacja zakłada, że stosownemu podwyższeniu ulegną również stawki mandatów za inne rodzaje wykroczeń ujęte w taryfikatorze. Po tych zmianach zwiększone zostaną również maksymalne  wysokości grzywien, jakie mogą zostać nałożone na sprawcę wykroczenia (zarówno w postępowaniu sądowym, jak i mandatowym):

Maksymalna wysokość grzywny w przypadku wykroczeń: 30 tysięcy złotych (było 5000 zł).

Maksymalna wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym: 6000 złotych (było 1000 zł).

Inne zmiany:

Punkty karne: Punkty karne nie będą kasowane po roku, a dopiero po 2 latach od OPŁACENIA mandatu. Ich limit nie ulegnie zmianie, ale zwiększy się ilość punktów, jakie sprawca wykroczenia może otrzymać za jednym razem – z 10 punktów do 15 punktów.

Fałszowanie wskazań tachografów: Za fałszowanie wskazań tachografów grozić będzie utrata prawa jazdy do 3 miesięcy.

Ściąganie należności z mandatów: Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet uregulowania nieopłaconych mandatów.

Renta dla najbliższych ofiar wypadków: Projekt zakłada powiązanie ze sobą postępowania cywilnego oraz karnego w momencie, gdy w wyniku popełnienia wykroczenia dojdzie do wypadku śmiertelnego. Dzięki temu uzyskanie renty przez najbliższych ofiary wypadku ma być prostsze i szybsze.

Niższe stawki OC dla jeżdżących przepisowo: Firmy ubezpieczeniowe otrzymają dostęp do danych z CEPiK, przez co będą mogły dostosować wysokość składki OC w zależności od historii wykroczeń. Osoby z mniejszą ilością wykroczeń lub z czystym kontem będą mogły liczyć na niższe stawki ubezpieczenia. Osoby regularnie popełniające wykroczenia mogą spodziewać się zwiększenia kwoty OC.

Pieniądze z mandatów na drogi: Pieniądze z mandatów miałyby zasilać inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości dróg.

Zadbaj o to, aby mieć dowód niewinności

Podsumowując, wszystko wskazuje na to, że już niedługo przepisy Prawa o ruchu drogowym znacznie się zaostrzą. Kwoty mandatów oraz grzywien poszybują do poziomów, które jak do tej pory były w Polsce czystą abstrakcją. Jest to z pewnością jeden z powodów, dla którego warto zastanowić się nad kupnem kamery samochodowej. Jednorazowy wydatek rzędu kilkuset złotych może zwrócić się bardzo szybko, bo jeśli okaże się, że zarejestrowane przez kamerę samochodową nagranie będzie dowodem na to, że nie jesteśmy sprawcami wykroczenia, to w naszej kieszeni może zostać nawet kilka tysięcy złotych.

GDZIE KUPIĆ