Aplikacja mobilna Prido pozwala na połączenie wyposażonych w moduł Wi-Fi kamer samochodowych Prido do urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS. Z aplikacją współpracują kamery Prido i7, Prido i7 PRO oraz Prido i9. Po podłączeniu do aplikacji mobilnej użytkownik ma możliwość:

  • Zmiany ustawień kamery z poziomu swojego urządzenia mobilnego.
  • Podglądu nagrań zapisanych na karcie pamięci znajdującej się w urządzeniu.
  • Pobrania nagrań zapisanych na karcie pamięci do pamięci wewnętrznej telefonu.

Opis podłączenia kamery do aplikacji Prido został opisany w artykule Podłączenie wideorejestratora Prido do aplikacji mobilnej. Co jednak, gdy aplikacja nie chce nawiązać połączenia z rejestratorem?

Android/iOS Androidowi/iOS’owi nie równy

Mimo tego, że aplikacja mobilna Prido wspiera zarówno starsze, jak i nowsze wersje systemów Android oraz iOS należy pamiętać o tym, że na rynku znajduje się ogromna ilość urządzeń mobilnych różnych producentów. Pomiędzy markami urządzeń, jak i poszczególnymi modelami smartfonów, czy też tabletów występują znaczące różnice, nawet wtedy, gdy pozornie korzystają one z tej samej wersji systemu operacyjnego. Dzieje się tak dlatego, że producenci urządzeń mobilnych używają systemów jako bazy do budowy oprogramowania dedykowanego dla konkretnego produktu.

Oznacza to, że na większości urządzeń mobilnych do podłączenia aplikacji mobilnej Prido wystarczy wykonanie kroków opisanych w artykule wspominanym powyżej. W niektórych przypadkach będzie jednak konieczne wykonanie dodatkowych kroków, które pozwolą na dostosowanie ustawień urządzenia do wymogów stawianych przez aplikację. Poniżej przestawiamy najczęstsze problemy, które wpływają na problemy z połączeniem z aplikacją.

Najczęstsze problemy przy połączeniu z aplikacją Prido

1. Brak współdziałania danych mobilnych oraz Wi-Fi

Sieć Wi-Fi generowana przez kamery Prido NIE ma połączenia z internetem. Służy ona jedynie do komunikacji pomiędzy kamerą samochodową, a urządzeniem mobilnym z zainstalowaną aplikacją Prido. W momencie, gdy użytkownik ma włączone dane mobilne wiele telefonów zauważa, że sieć Wi-Fi generowana przez kamerę Prido nie ma połączenia z internetem, dlatego zaczyna korzystanie z danych mobilnych, które takie połączenie mają. W wyniku takiego zachowania urządzenie mobilne traci połączenie z siecią Wi-Fi, a zatem nie może zostać podłączone do kamery samochodowej.

Rozwiązanie problemu #1: Wyłączenie danych mobilnych i upewnienie się, że w trakcie pracy aplikacji Prido urządzenie mobilne jest połączone z siecią Wi-Fi generowaną przez kamerę samochodową. Należy pamiętać o tym, że przy takim rozwiązaniu wyświetlanie trasy na Mapie Google będzie niedostępne, ponieważ urządzenie mobilne nie będzie miało dostępu do internetu. Jeśli chcemy, aby funkcja Map Google była dostępna, wówczas należy zastosować rozwiązanie numer dwa (poniżej).

Rozwiązanie problemu #2: Zezwolenie na współdziałanie danych mobilnych oraz Wi-Fi. Przy standardowych ustawieniach duża część urządzeń mobilnych preferuje połączenie Wi-Fi nad danymi mobilnymi. Oznacza to, że gdy znajduje się ona w zasięgu Wi-Fi posiadającego dostęp do internetu, to zacznie korzystać z Wi-Fi, oszczędzając tym samym dane mobilne. Sprawa zmienia się jednak, gdy Wi-Fi nie ma dostępu do internetu (tak, jak Wi-Fi generowane przez kamerę Prido). Wówczas urządzenie mobilne orientuje się, że Wi-Fi nie może zapewnić dostępu do internetu i zakłada, że użytkownik woli korzystać w takiej sytuacji z danych mobilnych, ponieważ w ten sposób będzie mógł uzyskać dostęp do sieci. Przy takim scenariuszu powstaje jednak problem, ponieważ rozpoczynając korzystanie z danych mobilnych urządzenie zrywa połączenie z siecią Wi-Fi generowaną przez kamerę Prido, a tym samym nie może połączyć się z nią za pomocą aplikacji.

Aby rozwiązać ten problem należy odnaleźć w ustawieniach telefonu opcję, która umożliwi jednoczesne działanie sieci Wi-Fi oraz danych mobilnych. Dzięki temu w momencie, gdy sieć Wi-Fi nie będzie miała połączenia z internetem urządzenie mobilnie NIE zerwie połączenia z siecią Wi-Fi, ale będzie korzystać z danych mobilnych tam, gdzie uzna to za konieczne, czyli np. przy przeglądaniu stron internetowych za pomocą przeglądarki. Przy takim ustawieniu aplikacja Prido będzie mogła połączyć się z kamerą samochodową, a Mapy Google wewnątrz aplikacji będą działać bez zarzutu, ponieważ za ich wczytywanie będą odpowiadały dane mobilne.

O tym, jak aktywować współdziałanie danych mobilnych oraz sieci Wi-Fi w swoim urządzeniu mobilnym należy dowiadywać się u producenta/wsparcia technicznego swojego urządzenia mobilnego. Aktywacja tej opcji różni się w zależności od marki oraz modelu urządzenia.

2. Znajdowanie się w pobliżu wcześniej zapamiętanych sieci Wi-Fi

Sieć Wi-Fi generowana przez kamery Prido NIE ma połączenia z internetem. Służy ona jedynie do komunikacji pomiędzy kamerą samochodową, a urządzeniem mobilnym z zainstalowaną aplikacją Prido. Jeśli użytkownik łączy się z siecią generowaną przez kamerę Prido w miejscu, w którym znajdują się inne, wcześniej zapamiętane, połączenia Wi-Fi z dostępem do internetu może dojść do sytuacji, w której urządzenie mobilne porzuci połączenie z siecią Wi-Fi generowaną przez kamerę Prido i automatycznie przełączy się na zapamiętaną sieć z dostępem do internetu. Taka sytuacja uniemożliwi oczywiście komunikację na linii urządzenie mobilne – kamera samochodowa.

Rozwiązanie problemu #1: Zapomnienie sieci Wi-Fi znajdujących się w pobliżu, aby uniemożliwić urządzeniu mobilnemu automatyczne łączenie się z nimi w momencie, gdy wykryje, że sieć Wi-Fi generowana przez kamerę Prido nie ma połączenia z internetem.

Rozwiązanie problemu #2: Wyłączanie automatycznego przełączania sieci w ustawieniach urządzenia mobilnego. O tym, jak dezaktywować funkcję automatycznego przełączania sieci w momencie, gdy jedna z nich nie ma połączenia z internetem należy dowiadywać się u producenta/wsparcia technicznego swojego urządzenia mobilnego, ponieważ dezaktywacja tej funkcji różni się w zależności od marki oraz modelu urządzenia mobilnego.

3. Brak odpowiednich zezwoleń dla aplikacji

Istnieje możliwość, że podczas instalacji aplikacji mobilnej użytkownik nie przyznał jej odpowiednich uprawnień, w związku z czym nie ma ona możliwości prawidłowego działania.

Rozwiązanie problemu: Należy przejść do ustawień aplikacji, aby sprawdzić jej uprawnienia. Jeśli któreś z uprawnień, o które prosi aplikacja są zablokowane należy je odblokować, czyli wybrać opcję „Zezwalaj tylko podczas używania aplikacji”. Jeśli w ustawieniach aplikacji znajdują się dodatkowe uprawnienia dla danych komórkowych i Wi-Fi, również należy zezwolić aplikacji na korzystanie z połączeń tego typu.

4. Problemy z pamięcią podręczną

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie rozwiązuje problemu połączenia z aplikacją sugerujemy przejście do ustawień aplikacji i wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji. Jeśli to również nie rozwiąże problemu, sugerujemy ponowne wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji, a następnie usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego i ponowne pobranie i instalację aplikacji.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków aplikacja nadal nie chce łączyć się z państwa urządzeniem mobilnym prosimy o kontakt na adres serwis@prido.pl. W mailu prosimy o wyszczególnienie:

  • Wersji aplikacji mobilnej.
  • Marki i modelu urządzenia mobilnego, na którym aplikacja nie działa.
  • Wersji systemu operacyjnego znajdującego się na urządzeniu.
  • Jeśli podczas próby podłączenia aplikacji pojawiają się jakieś komunikaty systemowe, to w miarę możliwości prosimy o wykonanie zrzutu ekranu i dołączenie go do maila – to potencjalnie może znacząco przyspieszyć znalezienie przyczyny problemu
GDZIE KUPIĆ