Dziękujemy za zakup rejestratora marki Prido

Dziękujemy za zakup wideorejestratora marki Prido.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera dane techniczne, informacje dotyczące instalacji, użytkowania oraz bezpieczeństwa.

Należy zapoznać się z poniższą instrukcją przed użyciem produktu.

Instalacja karty pamięci w urządzeniu

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD lub microSDHC o pojemności maksymalnej 128GB i klasie szybkości 10 lub wyższej. Jeżeli użyta karta będzie niekompatybilna, urządzenie może jej nie odczytać.

Kartę umieść w urządzeniu tak jak na rysunku 1.1. Trzymając za krawędzie wsuń ją do gniazda do momentu zatrzaśnięcia. W celu wyjęcia karty naciśnij górną krawędź aż zostanie odblokowana, a następnie wysuń ją z gniazda. Przed wyjęciem karty pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie.

Prido X6 Instrukcja obsługi

Instalacja kamery przedniej (lusterka) i tylnej

Podłącz ładowarkę do urządzenia za pomocą złącza USB, a następnie podłącz jej drugi koniec do gniazda zapalniczki. Pamiętaj, aby użuwać do tego celu tylko oryginalnych akcesoriów Prido. Użycie innej ładowarki może powodować zakłócenia w pracy ekranu kamery, a nawet doprowadzić do jej uszkodzenia. Podłącz tylną kamerę do kamery przedniej (schemat podłączenia znajdziesz na rysunku 1.1).

UWAGA: Kamerę tylną należy podłączać tylko przy wyłączonym urządzeniu. Podłączanie kamery do włączonego rejestratora może spowodować uszkodzenie wtyku i powodować zakłócenia w wyświetlaniu obrazu.

Zamontuj tylną kamerę z tylu auta i poprowadź kabel tak, aby nie ograniczał Ci widoczności i nie utrudniał prowadzenia pojazdu. W większości aut najlepszym wyjściem będzie poprowadzenie kabla pod uszczelkami znajdującymi się wzdłuż górnej krawędzi drzwi bądź przeciągnięcie go pod podsufitką.

Sugerowane sposoby poprowadzenia kabla znajdziesz na rysunku 1.2 i 1.3.

Prido X6 Instrukcja obsługi

Sugerowane sposoby montażu kamery tylnej

Przed rozpoczęciem instalacji kamery tylnej zweryfkuj, czy długość kabla kamery jest odpowiednia do przeprowadzenia montażu.

Kamera tylna może być zamontowana jak klasyczna kamera cofania poprzez wyprowadzenie jej na zewnątrz pojazdu przez klapę bagażnika i przykręcenie do ramki rejestracji lub bezpośrednio do tylnej klapy. Zależnie od modelu auta w celu przeprowadzenia takiej operacji będzie konieczne wywiercenie dodatkowych otworów w klapie lub użycie otworów technologicznych pozostawionych przed producenta auta.

Kamera może być również zamontowana na tylnej szybie. Do tego celu sugerujemy użycie 2 magnesów neodymowych. Schemat takiego montażu przedstawia rysunek 1.4. Magnesy neodymowe nie są częścią zestawu i należy dokupić je samodzielnie.

Prido X6 Instrukcja obsługi

Po zamontowaniu obu kamer upewnij się, że gniazdo zapalniczki jest zasilane. Uruchom kamerę i za pomocą przycisku przełączania widoku (rysunek 1.5, przycisk numer 13) spawdź, czy obie kamery działają poprawnie.

Regulacja obrazu odbywa się manualnie (za pomocą ręcznego ustawienia kąta obiektywu kamery) oraz elektronicznie (przy użyciu przycisków strzałek oznaczonych na rysunku 1.5 numerami 16 i 18).

Jeśli obie kamery zostały podłączone poprawnie, wówczas będą nagrywać obraz symultanicznie. Zapisane pliki będą znajdować się w oddzielnych folderach na karcie pamięci umieszczonej w urządzeniu.

Instalacja kamery cofania

Dołączona do zestawu kamera tylna może działać również jako kamera cofania. W tym celu należy podłączyć do wiązki światła cofania czerwony kabel znajdujący się w zestawie z kamerą tylną.

Nie zalecamy samodzielnego wykonywania takiej operacji osobom, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy z zakresu elektryki samochodowej. Zalecamy, aby kamera cofania by/a montowana jedynie przez specjalistów. Po podłączeniu kamery tylnej do świateł cofania funkcja kamery cofania będzie aktywowała się automatycznie w momencie, gdy kierowca wrzuci bieg wsteczny.

Uwagi:

Po poprawnym zamontowaniu kamery cofania domyślnym ekranem wyświetlanym na ekranie urządzenia po uruchomieniu będzie widok z tylnej kamery.

W celu zmiany widoku należy użyć przycisku przełączania widoku (rysunek 1.5, przycisk numer 13).

Funkcje przycisków

Prido X6 Instrukcja obsługi

1. Długość obecnego nagrania
2. Dostosuj jasność ekranu
3. Tryb nocny
4. LDWS
5. Tryb parkingowy włączony
6. Czujnik przeciążeń (G-Sensor)
7. Karta microSD
8. Wskaźnik naładowania baterii
9. Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie
10. Zrób zdjęcie
11. Nagrywaj/nie nagrywaj dźwięku
12. Zablokuj/Odblokuj
13. Przełączanie widoku (przód/tył)
14. Przeglądaj zapisane nagrania
15. Ustawienia
16. Regulacja widoku (przesuń w górę)
17. Kalibracja LDWS
18. Regulacja widoku (przesuń w dół)

Odtwarzanie zapisanych nagrań

Prido X6 Instrukcja obsługi

1. Wstecz
2. Nagrania z przedniej kamery
3. Nagrania z tylnej kamery
4. Zabezpieczone nagrania z przedniej kamery
5. Zabezpieczone nagrania z tylnej kamery
6. Zdjęcia
7. Zabezpiecz/Odbezpiecz nagranie
8. Usuń

Aby zakończyć przeglądanie zapisanych nagrań klikaj przycisk wstecz, aż znajdziesz się na ekranie głównym urządzenia. Aby wybrać nagranie, które chcesz odtworzyć dotknij je palcem. Aby przeglądać listę nagrań przesuń palcem w górę/dół.

Opis ekranu odtwarzania

1. Zablokuj/Odblokuj nagranie
2. Poprzednie nagranie
3. Przewiń do tylu
4. Odtwarzaj/Zastopuj odtwarzanie
5. Przewiń do przodu
6. Następne nagranie
7. Usuń

Opis funkcji urządzenia

Rozdzielczość wideo: Pozwala na ustawienie rozdzielczości obrazu, w jakiej będzie nagrywać przednia kamera.
Nagrywanie w pętli: Pozwala na ustawienie długości nagrania w pętli.
Tryb nocny: Uruchomienie trybu nocnego poprawia jakość filmów nagrywanych w nocy i przy słabym oświetleniu.
Ekspozycja: Pozwala na ustawienie ekspozycji 0asności) obrazu.
Częstotliwość: Pozwala na wybór częstotliwości odtwarzania.
Tylna kamera: Pozwala na włączenie/wyłączenie tylnej kamery.
Ustawienia czasu: Pozwala na ustawienie odpowiedniej daty/czasu.
Znaczek daty: Pozwala na wyświetlenie/wyłączenie znaczka daty i czasu pojawiającego się w prawej części ekranu.
Sformatuj kartę pamięci: Pozwala na usunięcie danych z karty pamięci.
Ustawienia fabryczne: Przywraca urządzenie do ustawień początkowych (fabrycznych).
Wersja oprogramowania: Wyświetla informację o aktualnej wersji oprogramowania urządzenia.
Informacje o karcie pamięci: Wyświetla aktualne informacje na temat zapełnienia karty pamięci.
ADAS: Pozwala na włączenie/wyłączenie systemów LDWS (asystent pasa ruchu) i FCWS (system ostrzegania o kolizji).
Automatyczna jasność ekranu: Umożliwia automatyczną regulację jasności ekranu w zależności od ilości światła wewnątrz auta.
Czułość G-Sensor: Pozwala na ustawienie czułości czujnika przeciążeń.
Tryb parkingowy: Pozwala na włączenie/wyłączenie trybu parkingowego.
Wygaszacz ekranu: Pozwala na włączenie/wyłączenie wygaszacza ekranu i ustalenie po jakim czasie ma on się wyświetlić.
Język: Pozwala na wybór języka urządzenia.
Głośność: Pozwala na ustawienie głośności przycisków urządzenia lub na całkowite ich wyciszenie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu

Nie stosowanie się do poniższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Urządzenia nie należy narażać na wykroczenie poza zakres temperatury od -20°C do +55°C oraz na nagłą zmianę temperatury. W przypadku kondensacji wilgoci należy odczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie.

Należy unikać zbyt długiego wystawiania urządzenia na działanie promieni słonecznych.

Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, niepozostawiającej włókien tkaniny.

Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie ładowarki zawartej w opakowaniu urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną baterię litowo-jonową.

Bateria może uszkodzić urządzenie, wywołać pożar lub poparzenie substancjami chemicznymi. Aby uniknąć takich sytuacji nie należy rozbierać na części, odnawiać, przedziurawiać, modyfikować ani naruszać obudowy urządzenia lub baterii. Nie należy narażać urządzenia lub baterii na kontakt z wodą, innymi płynami lub ogniem.

Ograniczona gwarancja

Czas obowiązywania gwarancji może różnić się w zależności od lokalizacji. Należy sprawdzić warunki gwarancji w punkcie sprzedaży.

Zgodnie z niniejszą gwarancją, zakupiony produkt marki Prido nie będzie posiadał żadnych wad produkcyjnych oraz materiałowych przez dwa lata od daty zakupu.

W okresie dwóch lat od daty zakupu Prido może zgodnie z własnym uznaniem dokonać wymiany wszelakiego typu komponentów urządzenia, które zepsują się w trakcie normalnego użytkowania. Użytkownik urządzenia nie zostanie obciążony kosztami wymienionych podzespołów, kosztem ich wymiany i kosztem transportu urządzenia w celach naprawy.

Prido zaznacza, że niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:

■ Uszkodzeń o charakterze kosmetycznym (drobne zadrapania, ubytki, wgniecenia, otarcia itp.).
■ Elementów użytkowych takich jak np. bateria urządzenia (o ile ich uszkodzenie nie jest rezultatem wady fabrycznej).
■ Uszkodzeń powstałych w wyniku podłączenia urządzenia do źródeł zasilania i przewodów, które nie zostały dostarczone przez Prido.
■ Uszkodzeń dokonanych przez usługi serwisowe osób, które nie są autoryzowanymi serwisantami Prido.
■ Uszkodzeń, które wynikają z nieautoryzowanych zmian/modyfikacji produktu.
■ Uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, czynnikami naturalnymi takimi jak powódź, pożar, piorun lub innymi czynnikami zewnętrznymi oraz zdarzeniami siły wyższej.

Prido zastrzega sobie również prawo do odmowy uznania gwarancji w momencie, gdy produkt był używany lub uzyskany w sposób, który narusza polskie prawo.

Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Prido. Po kontakcie z działem użytkownik urządzenia uzyska wszelkie informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu reklamacji.

Z Działem Wsparcia Technicznego Prido można skontaktować się poprzez stronę internetową prido.pl lub wysyłając mail na adres serwis@)prido.pl.

W razie uznanej reklamacji produktu Prido zastrzega sobie prawo do naprawy uszkodzonego produktu, wymiany produktu na nowy lub zwrotu klientowi pełnej ceny zakupu urządzenia. Forma realizacji gwarancji zależy od decyzji Prido.

Jeżeli Prido dostarczy do rąk klienta naprawione urządzenie lub wymieni urządzenie na nowe, to bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z dniem dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do rąk klienta i będzie trwa/ aż do momentu zakończenia gwarancji wyznaczonego z dniem zakupu urządzenia. W innych wypadkach gwarancja urządzenia zostanie wydłużona o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z urządzenia z powodu jego wady objętej gwarancją.

Przed rozpoczęciem procedury gwarancyjnej prosimy o zapoznanie się z informacjami technicznymi i materia/ami pomocniczymi znajdującymi się na stronie prido.pl.

Jeśli okaże się, że po tym procesie urządzenie nadal nie funkcjonuje poprawnie, należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Prido.

Prido zastrzega, że w momencie, gdy użytkownik rozpocznie proces reklamacyjny poza krajem zakupu urządzenia ponosi on wszelkie koszty związane z transportem urządzenia, jak również (o ile występują) koszty związane z regulacjami prawnymi pomiędzy krajem, w którym przebywa użytkownik, a Polską takie jak podatek VAT, cło importowe i eksportowe oraz wszelkie inne koszty związane z przesyłką urządzenia pomiędzy dwoma krajami.

W związku z różnymi normami i regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie poszczególnych krajów Prido zaznacza, że wysłanie nowego lub odesłanie naprawionego produktu do kraju innego, niż kraj zakupu urządzenia może być niemożliwe.

Wszelakiego typu usługi serwisowe związane z urządzeniami Prido może świadczyć wyłącznie Prido lub centra serwisowe autoryzowane przez Prido.

Ograniczenie odpowiedzialności wobec użytkowników komercyjnych oraz osób trzecich

Prido nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty specjalne, pośrednie, wynikowe, uboczne, utratę zysków, utratę danych, utratę sposobności niezależnie od tego, czy są one efektem niewłaściwego użytkowania urządzenia, wynikają z użycia lub niemożności użycia produktu lub jego wad. Ograniczenie nie dotyczy rodzajów odpowiedzialności, których wykluczenie bądź ograniczenie jest niemożliwe z mocy prawa.

Prido nie gwarantuje, nie zapewnia oraz nie oświadcza, że w trakcie serwisu lub wymiany urządzenia nie ma ryzyka związanego z utratą danych i informacji zapisanych na urządzeniu. Przed wysłaniem urządzenia do Prido wyjmij z niego swoją kartę pamięci. Jeśli karta pamięci nie zostanie wyjęta, Prido nie odpowiada za dane zapisane na nośniku danych.

Prywatność

Wszelkie dane oraz informacje pozyskane w trakcie realizacji procesu gwarancyjnego będą przechowywane przez Prido w zgodzie z polityką prywatności Prido dostępną pod adresem: https://prido.pl/privacy/.

Zakupy na rynkach wtórnych, w tym na aukcjach internetowych

Produkty Prido zakupione na rynkach wtórnych, w tym na aukcjach internetowych, nie podlegają ochronie gwarancyjnej Prido niezależnie od tego, czy nabywca dostarczy Prido dowód zakupu urządzenia z tego typu źródła.

W celu skorzystania z gwarancji Prido niezbędny jest dowód zakupu urządzenia od pierwotnego sprzedawcy.

Ogólne postanowienia dotyczące gwarancji

W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszej gwarancji zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny zostanie wyłączony z tejże gwarancji. Usunięcie tegoż zapisu nie wpływa na zgodność z prawem oraz wykonalność pozostałych zapisów niniejszej gwarancji.

Gwarancja na baterię

Zgodnie z niniejszą gwarancją, bateria znajdująca się w zakupionym produkcie marki Prido nie będzie posiadała żadnych wad produkcyjnych oraz materiałowych przez pół roku od daty zakupu. Po upływie pól roku od daty zakupu reklamacje związane z pracą i/lub wydajnością baterii urządzenia nie będą rozpatrywane, o ile nie będą one miały bezpośredniego związku z wadą produkcyjną lub materiałową samego urządzenia.

Karty pamięci microSD a gwarancja

Ze względu na liczbę kart microSD dostępnych na rynku, ich odmienne specyfikacje oraz lata produkcji nie jesteśmy w stanie zapewnić, że każda karta dostępna w oficjalnej dystrybucji będzie działała bez zarzutu z każdym z naszych urządzeń, nawet przy spełnieniu kryteriów dotyczących wielkości i szybkości karty. Firma Prido nie jest producentem kart microSD, dlatego karty niepoprawnie funkcjonujące w urządzeniach Prido nie mogą być przedmiotem procedury reklamacyjnej.

Jeśli karta pamięci sprawia problemy w urządzeniu marki Prido (np. nie może zostać poprawnie sformatowana w urządzeniu lub wciąż prosi o ponowne sformatowanie) pomocne może okazać się przeformatowanie jej w taki sposób, aby zmienić jej system plików na FAT32. Dokładny opis takiej operacji można znaleźć na stronie: https://prido.pl/ex-fat-fat32/

Wielu producentów kart pamięci zastrzega, że karty używane w urządzeniach nagrywających w pętli, w tym wideorejestratorach, nie podlegają gwarancji, ponieważ tego typu urządzenia znacząco obciążają kartę przez konieczność ciągłego zapisu danych. Zalecamy zapoznanie się z warunkami gwarancji producenta karty pamięci przed jej zakupem.

Zalecane akcesoria

Kamera posiada wejście dla modu/u GPS rozszerzającego funkcjonalność rejestratora o wyświetlanie pozycji na nagraniu oraz prędkości z jaką porusza się samochód. Moduł GPSM1 można zakupić na stronie prido.pl oraz u autoryzowanych partnerów.

Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Wszelkie aktualizacje urządzenia zatwierdzone przez producenta będą pojawiać się jedynie na jego oficjalnej stronie, prido.pl. Firma Prido nie odpowiada za uszkodzenia urządzenia spowodowane instalacją oprogramowania pobranego z innych źródeł. Aby dokonać aktualizacji oprogramowania należy:

1. Sformatować kartę pamięci.
2. Przejść na stronę prido.pl i w dziale aktualizacji znaleźć najnowsze oprogramowanie dla swojego urządzenia i pobrać je na dysk komputera.
3. Skopiować plik na sformatowaną kartę pamięci.
4. Umieścić kartę pamięci z plikiem wewnątrz urządzenia.
5. UWAGA: Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, ponieważ rozładowanie urządzenia w trakcie aktualizacji może doprowadzić do jego uszkodzenia.
6. Włączyć urządzenie.
7. Aktualizacja urządzenia rozpocznie się automatycznie.
8. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie się wyłączy.
9. Po ponownym włączeniu można zacząć korzystać z urządzenia.

Instrukcja w formacie PDF

Do pobrania: instrukcja obsługi w formacie PDF (multilangual)

GDZIE KUPIĆ