Podziękowania

Dziękujemy za zakup wideorejestratora marki Prido.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera dane techniczne, informacje dotyczące instalacji, użytkowania oraz bezpieczeństwa.

Należy zapoznać się z poniższą instrukcją przed użyciem produktu.

Zawartośc opakowania

1. wideorejestrator prido
2. uchwyt samochodowy
3. ładowarka samochodowa: 2xUSB 12/24V
4. kabel USB: 3,6m
5. instrukcja obsługi

Instalacja karty pamięci w urządzeniu

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD lub microSDHC o pojemności maksymalnej 256GB i klasie szybkości 10 lub wyższej. Jeżeli użyta karta będzie nie kompatybilna, urządzenie może jej nie odczytać.

Kartę umieść w urządzeniu tak jak na rysunku poniżej. Trzymając za krawędzie wsuń ją do gniazda do momentu zatrzaśnięcia. W celu wyjęcia karty naciśnij górną krawędź aż zostanie odblokowana a następnie wysuń ją z gniazda. Przed wyjęciem karty pamiętaj aby wyłączyć urządzenie.

Rejestrator jazdy Prido i7 pro - widok na gniazdo kart microSD

Formatowanie karty

Przed rozpoczęciem nagrywania sformatuj kartę pamięci w urządzeniu. Wejdź do Menu -> Format.

Montaż urządzenia

Zamontuj uchwyt w urządzeniu.

Wybierz odpowiednie miejsce na przedniej szybie do umieszczenia przyssawki.

Ustaw rejestrator tak, abyś widział jak największą przestrzeń przed swoim samochodem.

Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki, następnie poprowadź kabel zasilający według schematu na grafice poniżej. Upewnij się, że instalacja kabla nie zakłóci działania systemów bezpieczeństwa pojazdu.

Sugerowany schemat podłączenia kamery samochodowej Prido i7 pro w aucie

Urządzenie uruchomi się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania. Możesz je również włączyć/wyłączyć przy użyciu przycisku zasilania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu

Nie stosowanie się do poniższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem urządzenia

Urządzenia nie należy narażać na wykroczenie poza zakres temperatury od -20 st do +55st oraz na nagłą zmianę temperatury. W przypadku kondensacji wilgoci należy odczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie.

Należy unikać zbyt długiego wystawiania urządzenia na działanie promieni słonecznych.

Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej nie pozostawiającej włókien tkaniny.

Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie ładowarki zawartej w opakowaniu urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną baterię litowo jonową.

Bateria może uszkodzić urządzenie, wywołać pożar lub poparzenie substancjami chemicznymi. Aby uniknąć takich sytuacji nie należy rozbierać na części, odnawiać, przedziurawiać, modyfikować ani naruszać obudowy urządzenia lub baterii.

Nie należy narażać urządzenia lub baterii na kontakt z wodą, innymi płynami lub ogniem.

Ograniczona Gwarancja

Czas obowiązywania gwarancji może różnić się w zależności od lokalizacji. Należy sprawdzić warunki gwarancji w punkcie sprzedaży.

Zgodnie z niniejszą gwarancją, zakupiony produkt marki Prido nie będzie posiadał żadnych wad produkcyjnych oraz materiałowych przez dwa lata od daty zakupu.

W okresie dwóch lat od daty zakupu Prido może zgodnie z własnym uznaniem dokonać wymiany wszelakiego typu komponentów urządzenia, które zepsują się w trakcie normalnego użytkowania. Użytkownik urządzenia nie zostanie obciążony kosztami wymienionych podzespołów, kosztem ich wymiany i kosztem transportu urządzenia w celach naprawy.

Prido zaznacza, że niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:

1. Uszkodzeń o charakterze kosmetycznym (drobne zadrapania, ubytki, wgniecenia, otarcia itp.).
2. Elementów użytkowych takich jak np. bateria urządzenia (o ile ich uszkodzenie nie jest rezultatem wady fabrycznej).
3. Uszkodzeń powstałych w wyniku podłączenia urządzenia do źródeł zasilania i przewodów, które nie zostały dostarczone przez Prido.
4. Uszkodzeń dokonanych przez usługi serwisowe osób, które nie są autoryzowanymi serwisantami Prido.
5. Uszkodzeń, które wynikają z nieautoryzowanych zmian/modyfikacji produktu Prido.
6. Uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, czynnikami naturalnymi takimi jak powódź, pożar, piorun lub innymi czynnikami zewnętrznymi oraz zdarzeniami siły wyższej.

Prido zastrzega sobie również prawo do odmowy uznania gwarancji w momencie, gdy produkt był używany lub uzyskany w sposób, który narusza polskie prawo.

Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Prido. Po kontakcie z działem użytkownik urządzenia uzyska wszelkie informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu reklamacji.

Z Działem Wsparcia Technicznego Prido można skontaktować się poprzez stronę internetową prido.pl lub wysyłając mail na adres serwis@prido.pl

W razie uznanej reklamacji produktu Prido zastrzega sobie prawo do naprawy uszkodzonego produktu, wymiany produktu na nowy lub zwrotu klientowi pełnej ceny zakupu urządzenia. Forma realizacji gwarancji zależy od decyzji Prido.

Jeżeli Prido dostarczy do rąk klienta naprawione urządzenie lub wymieni urządzenie na nowe, to bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z dniem dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do rąk klienta i będzie trwał aż do momentu zakończenia gwarancji wyznaczonego z dniem zakupu urządzenia. W innych wypadkach gwarancja urządzenia zostanie wydłużona o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z urządzenia z powodu jego wady objętej gwarancją.

Przed rozpoczęciem procedury gwarancyjnej prosimy o zapoznanie się z informacjami technicznymi i materiałami pomocniczymi znajdującymi się na stronie prido.pl. Jeśli okaże się, że po tym procesie urządzenie nadal nie funkcjonuje poprawnie, należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Prido.

Prido zastrzega, że w momencie, gdy użytkownik rozpocznie proces reklamacyjny poza krajem zakupu urządzenia ponosi on wszelkie koszty związane z transportem urządzenia, jak również (o ile występują) koszty związane z regulacjami prawnymi pomiędzy krajem, w którym przebywa użytkownik, a Polską takimi jak podatek VAT, cło importowe i eksportowe oraz wszelkich innych kosztów związanych z przesyłką urządzenia pomiędzy dwoma krajami.

W związku z różnymi normami i regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie poszczególnych krajów, Prido zaznacza, że wysłanie nowego lub odesłanie naprawionego produktu do kraju innego, niż kraj zakupu urządzenia może być niemożliwe.

Ograniczenie odpowiedzialności wobec użytkowników komercyjnych oraz osób trzecich

Prido nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty specjalne, pośrednie, wynikowe, uboczne, utratę zysków, utratę danych, utratę sposobności niezależnie od tego, czy są one efektem niewłaściwego użytkowania urządzenia, wynikają z użycia lub niemożności użycia produktu lub jego wad. Ograniczenie nie dotyczy rodzajów odpowiedzialności, których wykluczenie bądź ograniczenie jest niemożliwe z mocy prawa.

Prido nie gwarantuje, nie zapewnia oraz nie oświadcza, że w trakcie serwisu lub wymiany urządzenia nie ma ryzyka związanego z utratą danych i informacji zapisanych na urządzeniu. Przed wysłaniem urządzenia do Prido wyjmij z niego swoją kartę pamięci. Jeśli karta pamięci nie zostanie wyjęta, Prido nie odpowiada za dane zapisane na nośniku danych.

Prywatność

Wszelkie dane oraz informacje pozyskane w trakcie realizacji procesu gwarancyjnego będą przechowywane przez Prido w zgodzie z polityką prywatności Prido dostępną pod adresem: https://prido.pl/privacy/

Wszelakiego typu usługi serwisowe związane z urządzeniami Prido może świadczyć wyłącznie Prido lub centra serwisowe autoryzowane przez Prido.

Zakupy na rynkach wtórnych, w tym na aukcjach internetowych

Produkty Prido zakupione na rynkach wtórnych, w tym na aukcjach internetowych, nie podlegają ochronie gwarancyjnej Prido niezależnie od tego, czy nabywca dostarczy Prido dowód zakupu urządzenia z tego typu źródła. W celu skorzystania z gwarancji Prido niezbędny jest dowód zakupu urządzenia od pierwotnego sprzedawcy.

Ogólne postanowienia dotyczące gwarancji

W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszej gwarancji zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, zostanie wyłączony z tejże gwarancji. Usunięcie tegoż zapisu nie wpływa na zgodność z prawem oraz wykonalność pozostałych zapisów niniejszej gwarancji.

Gwarancja na baterię

Zgodnie z niniejszą gwarancją, bateria znajdująca się w zakupionym produkcie marki Prido nie będzie posiadała żadnych wad produkcyjnych oraz materiałowych przez pół roku od daty zakupu. Po upływie pół roku od daty zakupu reklamacje związane z pracą i/lub wydajnością baterii urządzenia nie będą rozpatrywane, o ile nie będą one miały bezpośredniego związku z wadą produkcyjną lub materiałową samego urządzenia.

Opis urządzenia

Schemat kamery samochodowej Prido i7 pro z opisanymi elementami rejestratora jazdy

1. Slot microSD
2. Głośnik
3. Obiektyw
4. Przycisk zasilania
5. Reset
6. Diody LED
7. Menu/Przycisk zdarzenia
8. Góra
9. Dół
10. OK
11. Wyświetlacz
12. Gniazdo micro-USB
13. Mikrofon
14. Mocowanie

Przycisk zasilania

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia.

OK

1. Gdy rejestrator nie nagrywa naciśnij dwukrotnie, aby rozpocząć nagrywanie.
2. W trybie nagrywania naciśnij dwukrotnie, aby przerwać nagrywanie.
3. W menu urządzenia naciśnij, aby wybrać aktywną pozycję.

Przycisk Menu

1. Na ekranie głównym naciśnij dwukrotnie, aby uzyskać dostęp do menu urządzenia.
2. Naciśnij po przejściu do menu urządzenia, aby uzyskać dostęp do menu funkcji.
3. W menu urządzenia naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
3. W trybie nagrywania naciśnij, aby zabezpieczyć bieżące nagranie przed nadpisaniem.

Góra

1. Na ekranie głównym i w trybie nagrywania naciśnij dwukrotnie, aby przejść do trybu aparatu.
2. W menu urządzenia naciśnij, aby przejść w górę listy.
3. W trybie aparatu naciśnij dwukrotnie, aby zrobić zdjęcie.

Dół

1. Na ekranie głównym i w trybie aparatu naciśnij dwukrotnie, aby przejść do listy mediów.
2. W menu urządzenia naciśnij, aby przejść w dół listy.
3. W trybie nagrywania naciśnij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku.

Diody LED

1. Niebieska dioda LED informuje o ładowaniu urządzenia. Wyłącza się, gdy urządzenie jest naładowane.
2. Czerwona dioda LED miga gdy urządzenie jest w trybie nagrywania. Po zakończeniu nagrywania świeci się światłem ciągłym.

Zakres częstotliwości pracy WiFi:

  • 802.11b/g/n (HT20): 2,412GHz – 2.472GHz
  • 802.11n (HT40): 2,422GHz – 2.462GHz
  • Maksymalna moc E.I.R.P – 17,87 dBm

Instrukcja w formacie PDF

Do pobrania: instrukcja obsługi w formacie PDF (multilangual)

GDZIE KUPIĆ