1. Co zrobić, jeśli kamera zatrzyma się automatycznie, nie można robić zdjęć lub nagrywać wideo?

Analiza przyczyny:

Najprawdopodobniej problem wynika z karty pamięci. Wideo nagrywane w
wysokiej rozdzielczości zajmuje dużo miejsca na karcie. Jeśli szybkość przetwarzania karty
pamięci nie nadąża za potrzebą nagrania wideo, może to spowodować
automatyczne zatrzymanie, a przez to brak możliwości robienia zdjęć i
nagrywania wideo.

Rozwiązanie:

1) Sprawdź czy karta pamięci ma wystarczającą pojemność.

2) Użyj szybkiej karty pamięci, która będzie kompatybilna z kamerą. Polecamy szybkie karty pamięci, klasy 10 lub wyższej.

3) Sprawdź w menu czy funkcja ‘Nagrywania pętli’ jest włączona.

4) Sprawdź w menu czy funkcja ‘Wygaszacza ekranu’ jest włączona.

2. Dlaczego w trakcie nagrywania pojawiają się zakłócenia w postaci poziomych pasków na ekranie?

Analiza przyczyny:

Prawdopodobnie smugi obrazu wywołane są przez niepoprawne ustawienia odświeżania źródła światła.

Rozwiązanie:

Ustaw odświeżanie zgodnie z częstotliwością zasilania. Zazwyczaj należy wybrać wartość 60 Hz.

3. ‘Błąd pliku’ podczas odtwarzania zdjęć i wideo?

Analiza przyczyny:

Najprawdopodobniej problem wynika z używania karty pamięci o niskiej
prędkości lub jakości. Karta pamięci nie mogła zapisać plików wideo o
wysokiej rozdzielczości i spowodowała ich utratę, dlatego na ekranie
pojawił się komunikat ‘Błąd pliku’.

Rozwiązanie:

Sformatuj kartę pamięci lub wymień kartę na taką o klasie 10 lub wyższej.

4. Dlaczego obraz nagrania jest zamglony?

Analiza przyczyny:

Obraz będzie niewyraźny, jeśli obiektyw wideorejestratora albo przednia szyba jest zabrudzona.

Rozwiązanie:

1) Sprawdź czy obiektyw ma zabrudzenia lub odciski palców. Do
czyszczenia obiektywu przed nagraniem użyj miękkiej i nie
pozostawiającej włókien tkaniny.

2) Użyj szmatki, jeśli przednia szyba samochodu nie jest wystarczająco czysta.

5. Co zrobić, jeśli kamera nie reaguje po naciśnięciu przycisków?

Analiza przyczyny:

1) Używanie karty pamięci o niskiej jakości lub prędkości zapisu.

2) Używanie nieodpowiedniej ładowarki.

3) Wciskanie przycisków zbyt często w krótkim czasie.

Rozwiązanie:

1) Wymień kartę pamięci na kartę o klasie 10 lub wyższej.

2) Użyj oryginalnej ładowarki.

3) Zresetuj urządzenie wciskając przycisk ‘Reset’.

6. Dlaczego ekran staje się czarny, podczas gdy lampka zasilania nadal świeci?

Analiza przyczyny:

Funkcja wygaszacza ekranu jest włączona.

Rozwiązanie:

Naciśnij przycisk 'Menu’ dwukrotnie, aby wejść do 'Ustawienia
funkcji’. Następnie wybierz z funkcji ‘Wygaszacz ekranu’ opcję 'Wył’.

7. Dlaczego wideorejestrator nie działa po włożeniu ładowarki?

Analiza przyczyny:

Prawdopodobnie dlatego, że napięcie ładowarki nie jest zgodne z napięciem wideorejestratora.

Rozwiązanie:

Wybierz odpowiednią ładowarkę. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu.

8. Jak skonfigurować nagrywanie wideo bez dźwięku?

Rozwiązanie:

1) Podczas nagrywania naciśnij dwukrotnie przycisk ‘Dół’ na urządzeniu.

2) W ‘Menu urządzenia’ wyłącz funkcję ‘Nagrywanie dźwięku’.

9. Dlaczego nie można włączyć wideorejestratora?

Analiza przyczyny:

Sprawdź czy:

1) kamera ma dostarczane odpowiednie napięcie.

2) używasz karty pamięci o klasie 10 lub wyższej.

Rozwiązanie:

1) Użyj oryginalnej ładowarki.

2) Użyj szybkiej karty pamięci klasy 10 lub wyższej.

Jeśli wykonałeś powyższe kroki i nadal nie możesz włączyć
wideorejestratora skontaktuj się z serwisem w celu uzyskania dalszej
pomocy.

10. Co zrobić, gdy nagranie jest zbyt ciemne, przebarwione lub zbyt jasne?

Analiza przyczyny:

Do tego typu sytuacji może doprowadzić błędnie ustawiona wartość
ekspozycji, która wpływa na kontrast oraz prawidłowe doświetlenie
nagrania.

Rozwiązanie:

Dostosuj wartość ‘Ekspozycji’ (EV) w ‘Menu urządzenia’.

11. Dlaczego w tle zarejestrowanego nagrania słychać elektryczny, monotonny szum?

Analiza przyczyny:

Prawdopodobnie dlatego, że wideorerejestrator jest podłączony do
źródła zasilania o niskim napięciu, co może generować dźwięk przy
poborze prądu.

Rozwiązanie:

Podłącz wideorejestrator do oryginalnej ładowarki.

12. Co zrobić, jeśli po połączeniu wideorejestratora z aplikacją nie ładuje się mapa?

Analiza przyczyny:

Łącząc telefon z wideorejestratorem przez wi-fi telefon automatycznie
wyłącza korzystanie z danych komórkowych, przez co pozbywa się
połączenia z internetem.

Rozwiązanie:

W telefonie włącz funkcję używania danych komórkowych pomimo połączenia wi-fi.

13. Jakie jest hasło do Wi-Fi (Prido i7 pro, Prido i7)?

Hasło do Wi-Fi to: 12345678

14. Co zrobić, jeśli kamera wyłącza się w czasie jazdy?

Analiza przyczyny:

Najprawdopodobniej problem wynika z ustawień funkcji „Auto wył. (TP)”. Sugerujemy, aby w opcjach funkcji wybrać 5 minut. Funkcja „Auto wył. (TP)” informuje kamerę o tym, po jakim czasie przejść w tryb czuwania w momencie, gdy nie zostanie wykryte żadne przeciążenie, ruch (jeśli wykrywanie ruchu jest włączone), a kamera ma stałe źródło zasilania. Gdy kierowca ustawi tę opcję np. na 1 minutę, wówczas może dojść do sytuacji, w której np. podczas postoju na światłach lub czekaniu w korku auto pozostanie w bezruchu przez 1 minutę, a kamera wyłączy się.

Rozwiązanie:

1) W funkcji „Auto wył. (TP)” ustaw opcję 5 minut.

GDZIE KUPIĆ