Aby zainstalować aplikację:

LINK DO PLIKU: LINK

  • Pobierz plik RAR z linku podanego powyżej
  • Rozpakuj plik RAR. Hasło do pliku to: pridoapp
  • W wypakowanym folderze znajdziesz plik o rozszerzeniu APK
  • Skopiuj plik do pamięci swojego telefonu
  • Odnajdź plik i zainstaluj aplikację z poziomu telefonu
  • Udziel aplikacji wszystkich zezwoleń, o które prosi, a gdy telefon spyta, czy zezwolić na używanie danych mobilnych w trakcie podłączenia do Wi-Fi zgódź się na to
  • Po udzieleniu stosownych zezwoleń i połączeniu z kamerą aplikacja rozpocznie działanie
GDZIE KUPIĆ